Konuşan Coğrafya

KPSS’ ye hazırlanırken seçmiş olduğunuz kitapların bu sınavı kazanmanızda büyük bir etkisi vardır. Bir kitabın görsel, bilgiyi tablolarla kısa yoldan öğretici, akılda kalıcılığı sağlayıcı ve en başta da sınavda çıkan soruları kapsayıcı olması gerekir.

Tüm bunlarla birlikte sizlere kazandıracağı en önemli unsurlar zaman ve başarıdır. Bu kitabımda KPSS konuları kapsamında derin bilgi birikimimi ve 12 yıllık ders tecrübemi harmanlayarak sunmaktayım.

Bu nedenle her coğrafya kitabının yanıtladığı ‘ne anlatılmalı?’ sorusunun yanında bu kitap hazırlanırken üzerinde durulan bir diğer  nokta ise ‘konuların adaylara en etkili, en pratik ve en kalıcı yönden nasıl sunulması gerektiği’ sorusunu yanıtlamak oldu. Bu nedenle de ‘Konuşan Coğrafya’yı en az çaba ile coğrafya öğrenmeyi amaçlayan adaylara özel olarak hazırladım. Bu sayede de uzun metinlerle
sayfalarca anlatılan konuları tablolara, şemalara, haritalara dökerek, bilginin hem kolaylıkla öğrenilmesini hem de hatırlanmasını kolaylaştırıldım.

Sınava hazırlanan adayların soru çözebilmek için önce konuyu öğrenmesi konular arasındaki bağlantıları kurabilmesi, neden-sonuç ilişkisini kavraması gerekmektedir. Bunun yanında sınava hazırlanan adayların pek çok dersi ve konuyu çalışması ve test çözmesi gerekmektedir. Bu durum adayların sınava hazırlanma sürecinde yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri zamanı uygun planlayamama ve konu anlatım kitapları cep kitapları ve ders notları arasında hangisi ile çalışmalıyım karmaşası yaşamasına neden olur.

Adaylara konuya çalışması, konuyu şemalara tablolara dökmesi ve çalışmasını bu şekilde sürdürmesi önerilir. ’KONUŞAN COĞRAFYA’ adaylara konu anlatımını şekiller, tablolar ve görsellerle destekleyerek adaylara bu konuda zaman kazandırmayı ve bilginin kalıcı hale gelmesini sağlamış olacaktır. Bu nedenle de adayların öğrenme malzemesini en pratik ve en kolay hatırlanabilen biçimde düzenleyen yayınları seçmesi gerekmektedir.‘KONUŞAN COĞRAFYA’ da sınava hazırlanan adaylara bu ilişkiyi kavramalarına yardımcı olacak tarzda hazırlanmıştır.

Gelecekte güzel günler görmeniz dileğiyle …

Bu kitabın hazırlanmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Ziran ÇELİK, Seyit KAYA, Başak OKTAY, Mustafa DİNÇDEMİR, Kerim SÖZER’e teşekkürü borç biliriz.

Yorum yap