Konuşan Tarih

Tarih geçmişteki olaylardan hareketle geleceğin inşasıdır. Aynı zamanda tarih toplumların neden var olduklarını ve dünya üzerindeki misyonlarının ne olduğunu anlamalarına yardım eden bir bilimdir. Bu durumda tarihin bir toplumun hafızası olduğu gibi toplumun nasıl bir gelecek kurması yönünde bir rehberlik vazifesi vardır.

Ancak akademik yaşantım boyunca tarih öğretiminin hem öğreten hem de öğrenen için hep zor sıkıcı bir süreç olduğunu gördüm. Zira hep geçmişten söz edilmektedir. Oysa bireyler ve toplumlar bugünü yaşamaktadır. Günümüz dünyasının daha da materyalistleştiği bir süreçte geçmişle ilgilenmek çok önemsiz gelebilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, bugünü var eden de tarihtir. Bugünlere gelmemizde ki ana faktör tarih içerisindeki bilgi birikiminin bir süreklilik arz ederek aktarımıdır. İşte Türkiye’de yapılan birçok sınavda özellikle KPSS’de tarih bilgisinin ölçülmesinin nedeni de budur. Toplumun geçmişten bugüne gelirken yaşanan sürecin ne kadarı hakkında bilgi sahibi olduğunun öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Biz biliyoruz ki ÖSYM sınavlarda soru sorarken aynı zamanda adaylara bir şeylerde öğretmeye çalışmaktadır. İşte bu noktalardan hareketle bu “Konuşan Kitap” ı yazma amacım, 1999 yılında DMS ile başlayan KMS ile devam eden ve bugün KPSS ile son halini almış olan memurluğa giriş sınavı ile ilgili olarak yaşanan büyük bir bilgi açığını kapatmaktır. Bu çerçevede bilimsel veriler ışığında KPSS adaylarına tarih öğretimi sağlamak ve çıkmış veya çıkma ihtimali yüksek soruların da çözümlerini göstermek suretiyle destek sağlamak amaçlanmıştır.

Bu çalışma; akademik çerçeve, bilimsel ilkeler, YÖK’ün ve ÖSYM’nin, KPSS’ye bakış açıları dikkate alınarak hazırlandığından özellikle KPSS adayları için, en önemli ve tek başvuru kaynağı olacaktır.

KPSS’ye hazırlanan tüm adayların akademik başarılarını arttıracağı ümidi ile….

Bu kitabın hazırlanmasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Ziran ÇELİK, Seyit KAYA, Bekir OKTAY, Başak OKTAY, Mustafa DİNÇDEMİR, Kerim SÖZER, Murat USTA’ya teşekkürü borç biliriz.

Yorum yap