Konuşan kitabı hazırlarken temel amacımız, öğrencinin, vatandaşlık dersini çalışırken kendisini yalnız hissetmemesini sağlamaktı. Ders çalışırken öğrencinin sorularını cevaplayacak hocası yanında olmasa bile, alt satırlara geçtiğinde göreceği örnek ya da açıklamalarla, bu kitapta sorularına cevap bulacaktır. Kitap, derste sizlerden gelen soruları ve dikkat kesildiğiniz bölümleri özellikle gözlemleyerek hazırlanmıştır.

Ders anlatırken, öğrencilerden duyduğum serzenişlerden birisi, kitaplardaki konular arasındaki kopuklukların olması ve konunun düz-sıkıcı ve bilgi yığılması şeklinde anlatılmasıdır. Bir çok vatandaşlık kitabı ya çok ayrıntıya boğulmuş ve öğrenciyi temel hukuk bilgisi alanından uzaklaştırıp sade verilebilecek bilgiyi karmaşık hale getirmiş; ya da yalnızca tablolarla anlatarak basitleştireyim derken bir çok bölümün temel mantığının verilmesinden geri kalmıştır. Bu nedenle öğrenciler vatandaşlık dersini ya çok sıkıcı ya da çok zor bulmuşlardır.

        Elinizdeki kitap, öğrencilerin çalışırken zorlandıkları bölümleri tespit ederek, soyut kalan bilgileri somutlaştırıcı ve akılda kalıcı örnek olaylarla basit ve yalın anlatımı tercih ederek hazırlanmıştır. Ders çalışırken öğrencinin kendisine sorduğu “acaba burada ne demek istiyor” ya da “burada nerden ve nasıl soru gelir” sorularına cevap bulmalarının, kendilerine güvenmelerini, dersin sevilmesini ve öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlayacağı düşüncesi hep akılda tutulmuştur. Kitap hazırlanırken soru tarzları tahlil edilmiş, anlatılan konuyla ilgili çıkması muhtemel soru tarzı ve bölümleri özellikle vurgulanmış ve konunun bütünlüklü görülebilmesi için tablolu-örnekli-soru odaklı anlatım yoluna gidilmiştir. Konunun gereksiz bilgilerle şişirilmemesine ve yalın anlatımın konu atlayarak anlatım olmadığına dikkat edilmiştir. Kısacası elinizdeki kitap, sıkmadan öğretmeyi, soruları cevaplamadan bölümü bitirmemeyi, kavramları bilgi karmaşasından çıkartarak ve yalınlaştırarak anlaşılır kılmayı ve okuduklarınızın aslında sizden bağımsız olmadığını göstermek iddiasıyla hazırlanmıştır.

      Kitabın hazırlanmasında desteğini esirgemeyen, Devrim TOKLUCU, Özgür DEMİRCİ, Mustafa ARIKAN, Erdem CÖMERT, Bekir OKTAY, Seyit KAYA, İsmet YİĞİT, Kerim SÖZER, Ziran ÇELİK, İLHAN ve eşim Filiz DİNÇDEMİR’e ve tüm ÖĞRENCİLERİME kucak dolusu teşekkürler.